Het belang van voorlichting

Het belang van voorlichting

Tekenbeetziekten, waaronder de ziekte van Lyme, zijn moeilijk te diagnosticeren en te behandelen ziekten. Het is daarom zaak om ze zoveel mogelijk te voorkomen.

1,5 miljoen tekenbeten per jaar

Dat is een enorme opgave, omdat er jaarlijks in Nederland zo’n 1,5 miljoen tekenbeten worden geregistreerd. Gelukkig leiden lang niet alle tekenbeten tot de ziekte van Lyme of een andere tekenbeetziekte. Dat is mede te danken aan goede voorlichting over het voorkómen van tekenbeten en het goed omgaan met een opgelopen tekenbeet.

Die voorlichting komt voornamelijk van patiëntenorganisaties, want de overheid laat hier een belangrijke taak liggen.

Voorlichting begint op school

Als infoTeek – de voorlichtingstak van Stichting Tekenbeetziekten – zijn we van mening dat voorlichting niet vroeg genoeg kan beginnen. Kinderen zijn namelijk een zeer kwetsbare groep. Doordat zij vaak in (lang en hoog) gras en struikgewas spelen, de plaatsen waar teken graag verblijven, lopen zij ongeveer 25% van alle geregistreerde tekenbeten op.

Het is daarom belangrijk dat zij (en hun ouders) weten hoe ze een tekenbeet kunnen voorkomen en hoe en waarom ze een tekencheck moeten (laten) uitvoeren als ze “in het groen” gespeeld hebben.

Tekendoos

Onze leskist – de zogenaamde Tekendoos – bevat allerlei materialen om kinderen op de basisschool op een speelse manier te informeren. Voor de leerkracht zijn er duidelijke instructies: zij hoeven in principe niet bekend te zijn met de materie om het verhaal op een goede manier over te brengen. Een hele “tekenles” hoeft niet langer te duren dan ongeveer 1 – 1,5 uur.

Omdat het helpt als ook de ouders op de hoogte zijn van het voorkómen van tekenbeten en een tekencheck, bevat de Tekendoos ook materiaal, dat kinderen kunnen meenemen naar huis.

En dit alles is gratis.

Gastles

Het is ook mogelijk om een gastles te laten geven door een van onze vrijwilligers. We rekenen daarvoor € 50,- (ongeacht het aantal lesuren op één dag) plus de reiskosten à 21 cent per kilometer.

Vooralsnog kunt u zo'n gastles uitsluitend reserveren via de e-mail (en dus niet via het reserveringsformulier). Stuur om te reserveren een mailtje aan Stuur een mail.

Financiering

Aangezien infoTeek een ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie is, draait het gehele Tekendoos-project op vrijwilligers en donaties van bedrijven, scholen en particulieren. En die donaties hebben we hard nodig, omdat het gehele project een forse investering vergt.

We rekenen met circa € 250,- per deelnemende school, waarmee hopelijk gemiddeld zo’n 125 kinderen (en hun ouders) bereikt kunnen worden.

Als school hoef je in principe niets bij te dragen. We brengen uitsluitend de verzendkosten (2 x € 9,25 per doos) in rekening. Maar het spreekt voor zich dat we elke bijdrage – of je nu al dan niet van de Tekendoos gebruik maakt – enorm op prijs stellen.
Doneren kan via onderstaande QR-code.

Maar het is wellicht ook een idee om met je school of klas een inzamelingsactie voor infoTeek op touw te zetten.

Laatst gewijzigd: 18 jan. 2023