Links

Algemene informatie

www.tekenbeetziekten.nl
Website van Stichting Tekenbeetziekten, vrijwilligersorganisatie met de meeste uitgebreide informatieve website van Nederland over teken en tekenbeetziekten zoals de ziekte van Lyme. De Infoteek is onderdeel van Stichting Tekenbeetziekten.

www.tekenbeetziekten.nl/webwinkel/
De webshop van Stichting Tekenbeetziekten: voor veilige tekenverwijderaars, tekenafweerspray (voor kinderen vanaf 1 jaar), hebbedingetjes, (kinder)boeken, gratis voorlichtingsmateriaal en meer. Opbrengsten komen volledig ten goede aan de stichting en de Infoteek.

www.tekenbeetziekten.nl/de-teek-en-tekenbeetziekten/de-ziekte-van-lyme/kinderen-en-lyme/
Meer informatie over de ziekte van Lyme bij kinderen op de website van Stichting Tekenbeetziekten.

www.tekenradar.nl
Meld je tekenbeet altijd op tekenradar en draag (zo) bij aan onderzoek.

www.lymevereniging.nl
De Lymevereniging is de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte van Lyme.

www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme
Website van het RIVM over tekenbeten en Lyme.

Informatie voor kinderen om te bekijken

www.npostart.nl/topdoks/10-12-2017/VPWON_1273606
Duidelijk en informatief filmpje voor kinderen over teken en Lyme, van Topdoks NPO Zapp 10-12-2017. Na ongeveer 6 minuten begint het item over teken.

www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4417/Ziekte-van-Lyme
Een uitzending van het Klokhuis over de ziekte van Lyme, NTR 30-07-2020

Voor ouders

www.lymeforum.nl
Actief forum voor mensen met de ziekte van Lyme en hun naasten.

www.facebook.com/groups/820608314664400/
Besloten facebookgroep “Een kind met Lyme… teek care” voor ouders met een kind met de ziekte van Lyme.

www.regelhulp.nl/
Website van de rijksoverheid, wegwijzer voor zorg en ondersteuning. Er is ook informatie te vinden op de website van je gemeente.

hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_fontys:oai:surfsharekit.nl:b8aabc78-d970-48cd-b576-9c702615b381
Onderzoeksrapport Lyme en jeugdhulpverlening, door Angela Drenth (2017)

www.npostart.nl/eenvandaag/16-02-2017/AT_2068033
Uitzending Eenvandaag over ouders van kinderen met de ziekte van Lyme die worden verdacht van kindermishandeling, AVRO/TROS, 16-02-2017. Het item loopt vanaf 4:40 tot 12:00 minuten.

www.bvikz.nl
Belangenvereniging Intensieve Kindzorg (BVIKZ) voor kinderen met ernstige chronische ziekten, zet zich in voor eigen regie van ouder en kind.

Behandeling in Nederland

www.thuisarts.nl/tekenbeet
Informatie over teken op de website Thuisarts van het Nederlands Huisartsen Genootschap. De huisarts is de eerste waar je met een tekenbeet of klachten na een (mogelijke) tekenbeet naar toe gaat.

www.zorgkaartnederland.nl
Een onafhankelijke site van Patiëntenfederatie Nederland, waarop mensen hun ervaring met hun zorgverlener delen.

www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/lymeziekte
Het Radboudumc is een landelijk expertisecentrum voor lymeziekte. Hier werken internist-infectiologen, kinder-infectiologen en arts-microbiologen gespecialiseerd in lymeziekte. De huisarts kan overleggen of doorverwijzen naar dit expertisecentrum.

www.avig.nl
In de werkgroep Lyme van de AVIG zitten artsen waarvan een aantal de ziekte van Lyme volgens de ILADS richtlijnen behandelen en ook artsen die natuur- of orthomoleculaire geneeswijze gebruiken. De kosten vallen niet in het basispakket van de zorgverzekering.

www.tekenbeetziekten.nl/de-teek-en-tekenbeetziekten/de-ziekte-van-lyme/behandeling/#11
Het vinden van een adequate behandeling is nog steeds één van de grootste problemen waar mensen met een gevorderd stadium van de ziekte van Lyme tegenaan lopen. Informatie hierover en tips bij het vinden van een arts met veel kennis over Lyme vind je hier.

Wetenschappelijk onderzoek

www.expertisecentrumlyme.nl/onderzoek/lymeprospect-kids
In het Lyme Prospect Kids onderzoek door het Nederlands Lymeziekte Expertisecentrum, wordt onderzoek gedaan naar klachten bij kinderen met de ziekte van Lyme nadat zij een antibioticakuur hebben gehad. Dit onderzoek en andere onderzoeken zijn voortgekomen uit het burgerinitiatief.

link.springer.com/article/10.1007/BF03061684
Mokkink LB et al. Omvang en gevolgen van chronische aandoeningen bij kinderen. Tijdschrift voor kindergeneeskunde 75, pages 154–158 (2007) doi.org/10.1007/BF03061684

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11748319/
Tager FA et al. A controlled study of cognitive deficits in children with chronic Lyme disease. The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences vol. 13,4 (2001): 500-7. doi:10.1176/jnp.13.4.500

Laatst gewijzigd: 16 dec. 2022