Privacy statement

Cookies

Tijdens een bezoek aan onze site worden gegevens van de bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden cookies gebruikt. De cookies die door ons worden gebruikt zijn cookies die nodig zijn voor het goed laten functioneren van de website en webwinkel (functionele cookies) en cookies die geanonimiseerde statistieken bijhouden (analytics). Er worden geen cookies gebruikt om je te volgen of om gerichte advertenties te plaatsen. Google analytics heeft slechts toegang tot de geanonimiseerde gegevens. Verder zijn er geen partijen die toegang hebben tot deze gegevens.

Klachten

In het kader van het CBF-keurmerk is Stichting Tekenbeetziekten gehouden een overzicht van rechtstreeks bij de organisatie geuite kritiekpunten van belanghebbenden of derden bij te houden. Hiertoe houdt de secretaris via e-mail binnengekomen klachten bij in een aparte ‘klachten’-map. Heeft u klachten? Mail naar: secretaris@tekenbeetziekten.nl

Privacyverklaring

Via deze link ga je naar onze Privacy-verklaring.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig deze pagina voor een update van ons privacybeleid.