Scholen en voorlichting

Het belang van voorlichting aan kinderen

Tekenbeetziekten, waaronder de ziekte van Lyme, zijn moeilijk te diagnosticeren en te behandelen ziekten. Het is daarom zaak om ze zoveel mogelijk te voorkomen.

1,5 miljoen tekenbeten per jaar

Dat is een enorme opgave, omdat er jaarlijks in Nederland zo’n 1,5 miljoen tekenbeten worden opgelopen. Gelukkig leiden lang niet alle tekenbeten tot de ziekte van Lyme of een andere tekenbeetziekte. Dat is mede te danken aan goede voorlichting over het voorkómen van tekenbeten en het goed omgaan met een opgelopen tekenbeet.

Die voorlichting komt voornamelijk van patiëntenorganisaties, want de overheid laat hier een belangrijke taak liggen.

1,5 miljoen tekenbeten per jaar

Voorlichting begint op school

Als infoTeek - de voorlichtingstak van Stiching Tekenbeetziekten - zijn we van mening dat voorlichting niet vroeg genoeg kan beginnen.

Kinderen zijn namelijk de meest kwetsbare groep. Doordat zij vaak in (lang en hoog) gras, afgevallen blad en in struikgewas spelen - plaatsen waar teken graag verblijven - lopen zij ongeveer 25% van alle tekenbeten op.

Het is daarom belangrijk dat zij (en hun ouders) weten hoe ze een tekenbeet kunnen voorkomen en hoe en waarom ze een tekencheck moeten (laten) uitvoeren als ze “in het groen” gespeeld hebben.

Tekendoos

Onze leskist – de zogenaamde Tekendoos – bevat allerlei materialen om kinderen op de basisschool op een speelse manier te informeren. Voor de leerkracht zijn er duidelijke instructies: zij hoeven in principe niet bekend te zijn met de materie om het verhaal op een goede manier over te brengen. Een hele 'tekenles' hoeft niet langer te duren dan ongeveer 1 - 1,5 uur.

Omdat het helpt als ook de ouders op de hoogte zijn van het voorkómen van tekenbeten en een tekencheck, bevat de Tekendoos ook materiaal, dat kinderen kunnen meenemen naar huis.

En dit alles is gratis.

De Tekendoos van infoTeek voor voorlichting over teken en de ziekte van Lyme

Laatst gewijzigd: 19 jan. 2023