Achtergrond van de Tekendoos

Waarom de Tekendoos?

Tekenbeetziekten, waaronder de ziekte van Lyme, kunnen vaak moeilijk te diagnosticeren en te behandelen zijn. Het is daarom zaak om ze zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is een enorme opgave, omdat er jaarlijks in Nederland zo’n 1,5 miljoen tekenbeten worden opgelopen.

Gelukkig leiden lang niet alle tekenbeten tot de ziekte van Lyme of een andere tekenbeetziekte. Dat is mede te danken aan goede voorlichting over het voorkómen van tekenbeten en het goed omgaan met een opgelopen tekenbeet.

Die voorlichting komt voornamelijk van patiëntenorganisaties, want de overheid laat hier een belangrijke taak liggen.

Als infoTeek – de voorlichtingstak van Stichting Tekenbeetziekten – zijn we van mening dat voorlichting niet vroeg genoeg kan beginnen. Kinderen zijn namelijk een zeer kwetsbare groep. Doordat zij vaak in (lang en hoog) gras en struikgewas spelen, de plaatsen waar teken graag verblijven, lopen zij ongeveer 25% van alle geregistreerde tekenbeten op.

Het is daarom belangrijk dat zij (en hun ouders) weten hoe ze een tekenbeet kunnen voorkomen en hoe en waarom ze een tekencheck moeten (laten) uitvoeren als ze “in het groen” gespeeld hebben.

Wat kun je verwachten van de Tekendoos?

De Tekendoos bevat om te beginnen een speelse PowerPoint-presentatie, waarin ook filmpjes zijn verwerkt. Daarbij komt een verhaal voor de leerkracht, die daarmee alle sheets prima kan toelichten. Zelfs iemand die weinig of niets van de materie weet, kan hiermee de boodschap goed overbrengen.

In het verhaal zijn twee interactieve momenten opgenomen:
1. het bekijken van teken (ingegoten in hars) in diverse levensstadia
2. het oefenen met het verwijderen van teken met behulp van zogenaamde tekenkussentjes (met knopspelden) en veel verschillende tekenverwijderaars.

Wij verwachten dat een les met de Tekendoos ongeveer een uur tot anderhalfuur in beslag zal nemen.

Bij de Tekendoos komen ook 2 posters op A3-formaat die door de school behouden mogen worden en is er voor elke leerling een informatiepakketje voor thuis, zodat de ouders eveneens op de hoogte kunnen worden gebracht van het belang van het nemen van voorzorgsmaatregelen als het om teken gaat.

Wie zitten er achter de Tekendoos?

De Tekendoos is een initiatief van infoTeek, de voorlichtingstak van Stichting Tekenbeetziekten.

De invulling, realisatie en de uitvoering van het Tekendoos-concept was en is geheel in handen van vrijwilligers. Zij hebben daar vele uren aan besteed en doen dat nog steeds. Ze zijn overtuigd van de noodzaak van goede voorlichting om het aantal Lyme-patiëntjes omlaag te krijgen. Veel van onze vrijwilligers zijn namelijk ervaringsdeskundigen en weten zodoende wat de ziekte van Lyme (en andere tekenbeetziekten) voor schade kan aanrichten in een (jong) mensenleven.

Hoe wordt de Tekendoos betaald?

Stichting Tekenbeetziekten - en dus ook infoTeek - is een ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie, die voor al haar projecten afhankelijk is van de bijdragen/donaties van sponsors en donateurs.

Het ontwikkelen van de Tekendoos heeft een forse aanslag gepleegd op ons vermogen. Daarnaast kost het uitlenen van een Tekendoos aan één basisschool ongeveer € 250,- per school, waarmee we hopen per keer zo'n 100 leerlingen (en hun ouders) te bereiken. Wij zien dat als een terechte en gerechtvaardigde investering. En naar wij hopen velen met ons!
Want hiermee doen we een beroep op je vrijgevigheid: help ons zoveel mogelijk Tekendozen uit te lenen door het overmaken van een kleine donatie.

Wat kun jij doen?

Een Tekendoos reserveren

Als je een school of leerkracht bent, kun je hier een Tekendoos reserveren. Dat kan steeds voor een periode van 2 weken. En kan gedurende het hele jaar. Het lenen van de Tekendoos is gratis, we brengen alleen de verzendkosten (€ 18,50 heen en terug) direct bij je reservering in rekening.

Hier kun je de Voorwaarden van het lenen van een Tekendoos lezen en downloaden.

Je aanmelden als vrijwilliger

We kunnen op heel veel gebieden vrijwilligers gebruiken: voor beurzen en evenementen, voor onze webshop, voor onze social media, voor onze websites en natuurlijk voor onze Tekendoos. Als je een paar uurtjes per week over hebt, zou je je kunnen melden bij manager@infoteek.nl. Vertel ons hoeveel tijd je ter beschikking hebt en wat je graag zou willen/kunnen doen. Bedenk daarbij dat (vrijwel) alle werkzaamheden door onze vrijwilligers van huis uit worden gedaan!

Laatst gewijzigd: 19 jan. 2023