Sponsors

Word sponsor

Met een gift aan en/of sponsoring van infoTeek - de Tekendoos laat je zien maatschappelijk betrokken te zijn en kunnen wij nog meer schoolkinderen op basisscholen informeren over de teek en waarom ze ervoor moeten oppassen.

Het is goed om te weten dat jouw gift fiscaal aftrekbaar is als deze aan een aantal voorwaarden voldoet.

Sponsoring

Sponsoring kan geheel aftrekbaar zijn (belastingvrije gift) als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan jouw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot). Zo kun je belastingvrij schenken of belastingvrij doneren aan infoTeek - Stichting Tekenbeetziekten.

Belastingvrije giften

Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden andere voorwaarden:

Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen

  • Een donatie aan infoTeek - Stichting Tekenbeetziekten namens je bedrijf is fiscaal heel aantrekkelijk. Elke gift is in principe aftrekbaar. Het totaal aan aftrekbare giften mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000. (Giften in contant geld zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar.) Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak, vof)

  • De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van vijf jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.
Verschil gift en sponsoring

Als jouw bedrijf een gift geeft, dan is er sprake van vrijgevigheid. Er is geen tegenprestatie aan verbonden. De gift is vrijgesteld van BTW.

Bij sponsoring is er meestal sprake van financiële steun in ruil voor bijvoorbeeld naamsbekendheid. Er vindt dus wel een tegenprestatie plaats. De instelling die de sponsoring ontvangt, mag een factuur uitschrijven aan jouw bedrijf.

Sponsoring in Natura

Bij giften in natura is in de regel de waarde in het economische verkeer op het moment dat de schenking wordt gedaan bepalend.

Wat voorbeelden - onze sponsors

Een aantal bedrijven sponsort of doneert aan infoTeek - de Tekendoos. Hieronder de bedrijven, die we graag hartelijk bedanken:

Avant

Avant heeft een belangrijk deel van de kosten van de bouw van deze website voor zijn rekening genomen.

Beaphar

Beaphar, producent van o.a. de Canishield® vlooien- en tekenhalsband voor honden heeft ons van tekenverwijderaars voorzien.

Laatst gewijzigd: 16 dec. 2022